Domov / PR články / Poľovníci sú nielen špičkoví znalci lovu

Poľovníci sú nielen špičkoví znalci lovu

Aj keď sa nám možno zdá, že záujem mladých ľudí o poľovníctvo a lesníctvo upadá, opak je pravdou. Stále sa nájdu nadšenci (odchovaní pod lesmi a trošku i v lesoch), ktorí túžia brázdiť horské zákutia po zvyšok života. Netreba sa však mylne domnievať, že ich práca je iba o love. Oveľa lepšie ju vystihuje vášeň, nadšenie a láska k prírode, v ktorej sa snažia udržať rovnováhu. Občas sa totiž stane, že sa niektorý druh premnoží a ohrozuje ďalší. Výnimkou nie sú ani výpady diviakov na dedinách či v mestách. V extrémnych prípadoch im nedokážu vo vyčíňaní zabrániť ani pevné stĺpiky ku plotu a masívne pletivo. Vtedy nastupujú na rad poľovníci. Spoločné poľovačky utužujú priateľstvo a všetci profesionálni členovia musia mať skvelú mušku, ale tiež intuíciu.

Práca stará ako ľudstvo samo

Poľovníci sa stretávajú, vymieňajú si skúsenosti, združujú sa do spoločenstiev a každý jeden musí dôkladne poznať stopy všetkých lesných zvierat. Iba takto môže potom tvora, o ktorého má záujem, správne vystopovať. Lov bol človeku prirodzený od jeho počiatku. Aj keď voľakedy ho vystihoval najmä boj o prežitie, dnes sa z neho zrodila seriózna a regulovaná činnosť. Samozrejme, vždy sa nájde niekto, kto svoje lovecké schopnosti zneužíva, no v tom prípade sa už jedná o pytliactvo, ktoré nemá s podstatou práce poľovníkov nič spoločné.

Odbornosť a precíznosť

Lesník je odborne vzdelaný pracovník v lesoch, a teda správca lesného hospodárstva. Je mu zverená starostlivosť o lesy a zabezpečuje trvalú existenciu kvalitných lesov na svojom území. Etický kódex poľovníka hovorí zase napríklad aj o tom, že zver chápe ako neoddeliteľnú súčasť prírody a ako jej nenahraditeľný trvalo udržateľný zdroj. Preukazuje jej úctu, ktorú si zaslúži, stará sa o ňu, chráni ju a ctí. Lov chápe ako česť a nesleduje iba ekonomické aspekty. Nie vo všetkých prípadoch je nutné strieľať, občas stačí hľadať iné riešenia. Jedno také ponúkajú aj lesnícke pletivá ako zábrana pre zver. Vymedzí sa nimi teritórium, za ktoré zviera jednoducho nesmie. Musíme však chápať aj lesných obyvateľov. Človek sa totiž neustále rozťahuje a zaberá územia, ktoré kedysi patrili nim. Kam majú teda ísť, aby nás nerušili? Každý si hľadá iba svoje miesto pre život. Keď už sa skupinka poľovníkov rozhodne pre organizovaný lov, musí sa dobre pripraviť. Medzi ich základné schopnosti patrí aj stopovanie. Aj keď sa to možno nezdá, nie je ľahké naučiť sa mu. Ide o dlhodobý proces s nemalými prekážkami. Precízne pozorovanie a čítanie stôp si vyžaduje veľkú trpezlivosť.

Vždy v strehu

Pri každom love a stopovaní je nevyhnutné sústrediť sa na to, aby nás zver neobjavila skôr ako my ju. Dobrý stopár vie, že by sa nemal zamerať iba na zviera, ktoré chce vystopovať, ale musí dávať pozor aj na ostatných obyvateľov lesa. Takto sa vyhne okamihu prekvapenia a situácií, keď hľadá medveďa a prepadne ho nabrúsený diviak. Zvieratá medzi sebou komunikujú zvukom. Ak vyplašíte čo i len vtáčika, môže stopovaného tvora upozorniť na prítomnosť neželanej osoby. Zver sledujeme vždy proti smeru vetra a vyhýbame sa suchým konárom, ktorých praskanie by nás mohlo taktiež prezradiť. Absolútna obratnosť sa získava iba rokmi praxe. Zviera nikdy nestopujte bez zbrane, aj keď sa ho nechystáte zabiť. Nikdy totiž neviete, ako sa to môže zvrtnúť. Vo vašej výbave nesmú chýbať aj vysoko výkonné puškohľady. Kvalitné zariadenia pre lov nájdete na idalekohlady.cz. Pokiaľ máte záujem venovať sa tomuto hobby na profesionálnej úrovni, podajte si prihlášku na Lesy SR. Začnite sa pripravovať na skúšky, aby ste si zaslúžili poľovnícky lístok. Držíme palce a veríme, že budete pre naše lesy prínosom.

Foto: freedigitalphotos.net